Reparation av Nordsjö 31

 

 

 Reparation av Comfortina 32 där masten fallit och skadat däcket.